Pro-Revisjon

Tjenester

Vår primærvirksomhet består i å utføre lovbestemt revisjon og oppgaver i tilknytning til dette.

De mest vanlige tilleggstjenester består i å:

 • Utarbeide årsregnskap etter regnskapslovens/aksjelovens regler
 • Utarbeide selvangivelse og ligningspapirer i tråd med myndighetenes krav.
 • Utføre begrenset revisjon, revisjon med andre formål og avtalte kontrollhandlinger

Som revisor er vi underlagt Lov om revisjon og revisorer. Loven har klare grenser for hvilke oppgaver vi kan utføre til våre revisjonskunder. Oppgaver som vi ikke kan utføre er tjenester som vil kunne være i strid med vår uavhengighet i forhold til kunden; vi kan ikke revidere tjenester vi selv har utført. I tillegg utfører vi ikke oppdrag som kan stille spørsmål ved vår integritet; våre kunder skal allltid ha sikkerhet for at vi ikke «sitter på andre siden av bordet».

Vi har utført og utfører oppdrag for andre selskaper, institusjoner og privatpersoner innenfor blant annet følgende felt:

 • Skatt og avgiftspørsmål
 • Valg av selskapsform, selskapsendringer, omstruktureringer
 • Arv og generasjonsskifte
 • Bistand i tilknytning til økonomi og regnskap
 • Verdivurderinger
 • Revisjon og bistand i konkursboer
 • Bistand i erstatningssaker og straffesaker
 • Kurser innenfor revisjon, regnskap, skatt/avgift og selskapsformer m v

Innenfor flere av feltene samarbeider vi med andre fagpersoner som advokater, meglere o l.

Våre ansatte har en bred og omfattende erfaringsbakgrunn, slik at vi dekker storparten av næringslivet. Men noen ganger strekker vår erfaring og kompetanse ikke til. Vi utfører ikke tjenester innenfor finansområdet, bistand av juridisk karakter og også enkelte andre oppdrag innenfor bransjer der andre har bedre kompetanse og erfaring enn oss.

Vår stab er heller ikke stor nok til at vi kan påta oss oppdrag som utgjør en betydelig timeinnsats over kort tid. I noen tilfeller inngår vi samarbeidsavtaler med andre selskaper på slike oppdrag.

Alle våre oppdrag skal kjennetegnes ved objektivitet og integritet, men samtidig med entusiasme smidighet og respekt overfor oppdragsgiver og øvrige parter.

Ønsker du mer spesifikke opplysninger om oppdragstyper vi har gjennomført, så ta gjerne kontakt.