Pro-Revisjon

Pro-Revisjon AS

  • shutterstock_80222056
  • pro-slider-3
  • kalkulator
  • pro-slider-1

Pro-Revisjon AS er et frittstående revisjonsfirma med lang og bred erfaring innenfor revisjon og rådgivning. Kundene er i all hovedsak små og mellomstore foretak, og omfatter en rekke forskjellige bransjer. Selskapet eies og drives av de statsautoriserte revisorene Øystein Enger og Bernt Atle Enger.

Pro-Revisjon AS er et godkjent revisjonsselskap og autorisert regnskapsførerselskap, og er medlem av Den Norske Revisorforening.

Vår hovedvirksomhet er revisjon og revisjonsrelaterte aktiviteter.